Dse bio轉iAL要注意什麼?(二)

接下來,我會同大家分享一些不同家長幫學生轉跑道時的做法,及我個人的看法。

 

首先,所有家長學生差不多都會犯同一個錯誤,就係衰心急。因為有些同學是由中四dse轉讀,有些就由中五,但都好心急,想用最短的時間完成課程,其實真的是急不得的。

 

始終dse的考法和igcse, iAL的考法不同,學生是需要時間適應的,所以我都比較同意先考igcse,再考iAL, 等學生在較淺的igcse課程有時間適應英國考試方式,而不用一下子既要考較難的iAL又要適應一個全新的考試方式。

 

然而有些家長又要急,立刻要top up去iAL課程,又要戴頭盔,驚萬一考衰左個iAL, 會覺得考埋igcse多個學歷報大學安全些,但又不肯拾級而上,竟然同一時間,同步考igcse及iAL! 其實學生咁讀法係非常之辛苦的,大大影響iAL的成績。

 

有家長知道英國考試彈性,一年考三次,可以combine兩年考試成績又可以考無限次,於是就玩逐科考,例如頭半年集中考igcse及iAL biology, 但這樣便失去了先考igcse適應英國考試手法再考iAL從而爭取更好成績的效果,如果佢本身biology 唔得,只會落得雙抄的效果。

 

所以綜合來說,無論如何,我不贊成igcse 和iAL同步考這個方法,應該分開來考。所以最理想的做法,就是讀完中三就用兩年讀igcse, 兩年讀iAL, 拾級而上。若已經中五了,覺得只能直接讀iAL, 便專心考好iAL, 真的不要同步考igcse了。下次再和大家分享其他個案。

 

我是Miss Wong, 專科生物補習老師。歡迎查詢及試堂,包括Dse biology, igcse biology, IB biology, GCE biology, 有小班及少量單對單,親自任教,名額有限。學生成績超班、大有進步才是重點全部有真見證,是bio補習不二之選。

Miss Wong

Miss Wong

一個喜歡寫作,分享生命,建立生命的私人補習老師,擁雙碩士學位的科大生物學一級榮譽畢業生,專科生物補習,國際課程IB補習